Εκδήλωση: 📸 "Λάφυρα εν Χορώ" από την 4Dance Academy